Tudásmenedzsment - régi

A tudásmenedzsment biztosítja, hogy a megfelelő tudás a megfelelő időben a megfelelő személy rendelkezésére álljon, így megfelelő döntés születhessen. Egy vállalkozás a tudásának menedzselésével költséget csökkenthet, elkerülheti, hogy újra és újra olyan információkért, ismeretekért kelljen fizetnie, melyeket korábban már megszerzett, vagy jelenleg is birtokol, de nem tudja, hol keresse.

Cégünk tanácsadói tevékenysége kiterjed az ügyfél tudásának feltérképezésére, összegyűjtésére, megosztásának elősegítésére és tudásának bővítésére, melynek segítségével a problémamegoldása hatékonyabbá és gyorsabbá válhat.

Kötelező vállalások:

  Esélyegyenlőségi vállalások, választható esélyegyenlőségi intézkedések:

  • ÚSZT (Új Széchenyi Terv)

Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (A szempont vállalása kötelező.)

Esélyegyenlőségi terv megléte (Minta: Word ikon)

Esélyegyenlőségi képzés tartása 

Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval

Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe, a bevont célcsoport(ok) felsorolása

Infokommunikációs akadálymentesítés (A szempont vállalása kötelező.)

Nők aránya a felső-, és középvezetésben (csak vállalkozásoknál)

K+F területen dolgozó nők száma (csak vállalkozásoknál)

Részmunkaidős foglalkoztatottak száma

Távmunkában foglalkoztatottak száma

Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma

Roma foglalkoztatottak száma

Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma

Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése az elmúlt, illetve elkövetkező 5 évben (csak vállalkozásoknál)

Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma

Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérő munkavállalók
száma az elmúlt 5 évben

Nők száma a foglalkoztatottak közt

Rugalmas munkaidő-szervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (csak vállalkozásoknál)

A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak (csak vállalkozásoknál)

Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (csak vállalkozásoknál)

GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás

Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása (csak vállalkozásoknál)

A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket;  érintett célcsoport(ok) felsorolása

Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit (egyetemes tervezés elveit)

Vállalkozásfejlesztés vagy szervezetfejlesztés esetén speciális figyelmet fordít a nők vezette szervezetekre, vagy kifejezetten a nők igényeire specializált vállalkozásokra, szervezetekre

Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti; érintett célcsoport(ok) felsorolása

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

  • ÚMFT (Új Magyarország Fejlesztési Terv)

 Az ÚMFT támogatási feltételei (és az Adatlap nyilatkozatai) között szerepel, hogy a pályázó jogkövető magatartást tanúsít, ezért a tartalmi értékelésben szerepet kapó esélyegyenlőségi szempontok nem a kötelező jogi megfelelést, hanem az azon felüli (többlet)teljesítményt értékelik. A pályázatok esélyegyenlőségi tartalmi értékelésének célja, hogy a pályázók megfogalmazzák esélyegyenlőségi céljaikat (a pályázati adatlapon választható esélyegyenlőségi intézkedések körében) mind szervezetük működése, mind a tervezett fejlesztés, projekt vonatkozásában, konkrét intézkedések formájában. Néhány intézkedés esetén szükséges, hogy a pályázó megjelölje, melyik esélyegyenlőségi célcsoportot, vagy célcsoportokat emeli ki. A választható intézkedések köre pályázatonként eltérő lehet, ezeket konstrukciófüggően határozza meg az IH.

Esélyegyenlőségi munkatárs felelős alkalmazása 

Esélyegyenlőségi terv megléte (Minta: Word ikon)

Esélyegyenlőségi képzés tartása 

Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval

Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe, a bevont célcsoport(ok) felsorolása

Infokommunikációs akadálymentesítés (A szempont vállalása kötelező.)

Részmunkaidős foglalkoztatottak száma

Távmunkában foglalkoztatottak száma

Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma

Roma foglalkoztatottak száma

Nők száma a foglalkoztatottak közt

Rugalmas munkaidő-szervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (csak vállalkozásoknál)

A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van

Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti; érintett célcsoport(ok) felsorolása

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. 

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +