Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése

Valamennyi szervezet, de elsősorban azok, amelyek szennyező anyagokat bocsátanak ki a környezetükbe, károsíthatják dolgozóik és a szomszédságukban élő emberek egészségét.  Az ilyen pályázó feladata, hogy eljárást dolgozzon ki és alkalmazzon a környezetszennyezési kockázatok egészségügyi hatásainak elemzésére és minimalizálására. A pályázó e szempont választásával vállalja, hogy önkéntesen elkészíti az értékelést és évente legalább egyszer vagy többször aktualizálja. A környezet-egészségügyi kockázat értékelésnek nincsenek előírt formai követelményei, azonban legalább az alábbi elemeket kell tartalmaznia: veszélyazonosítás, kibocsátások előfordulási gyakoriságának meghatározása,            következményértékelés, terjedési és hatásmodellek alkalmazásával, kockázati mérőszámok előállítása és elfogadható kockázat megállapítása.

Feltételek/ellenőrzés: Amennyiben a kockázatértékelésre nem kötelezett, de szennyezőanyagot kibocsátó pályázó szervezet legalább évente 1 kockázatértékelést végeztet; illetve a kockázatértékelésre kötelezett a kötelezésnél többet készít, és az elért éves értékelési gyakoriság nem csökken. Aktualizált környezet-egészségügyi kockázat értékelés megléte (cégvezetés által elfogadott dokumentum) alapján ellenőrizhető.

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +