Referencia

Cégünk referenciái a teljesség igénye nélkül szerepelnek, egyazon pályázatot egy éven belül több különböző ügyfél számára is készítettünk, vagy menedzseltünk. Mivel ügyfeleink többségének olyan tanácsadást végzünk, mely szigorú titoktartás alá esik, ezért csak a pályázati kódszámok és megnevezésük kerültek felsorolásra. Amennyiben bővebb információt szeretne kapni, ezzel kapcsolatban kérjük, keresse fel kollégánkat.


Hazai pályázatok:

2007 - 2012:

 • ASO Budapest
 • NCA Működési
 • A Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány
 • Győr Megyei Jogú Város
 • OFA SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI PROGRAMOK KOMMUNIKÁCIÓJÁNAK TÁMOGATÁSA
 • NKA Zenei kollégium
 • SZMM „2007 – Egyenlő Esélyek Mindenki Számára Európai Év” keretében Figyelemfelhívó programok megvalósításának támogatása
 • NKA Könyvtári Szakmai Kollégium
 • OKM TUDOMÁNYOS konferenciák és kiadványok - RENESZÁNSZ ÉV 2008
 • Oktatásért Közalapítvány kollOKA XII. Pályázat felsőoktatási kollégiumok részére, a koll.-ban zajló szakmai munka, valamint egészség ápolás támogatására
 • Könyvtári Szakmai Kollégium
 • LUKÁCS GYÖRGY ALAPÍTVÁNY Konferencia/ rendezvény szervezésének vagy a rajta való részvételnek a támogatása
 • Győr Megyei Jogú Város A TÁRSADALMI SZERVEZETEK, ALAPÍTVÁNYOK STB. TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT PÁLYÁZAT.
 • OFA „Kisvállalkozások munkahelyteremtő programja, különös tekintettel a roma munkanélküliek foglalkoztatásának elősegítésére” (OFA VF 2006)
 • NCA civil szervezetek kapacitásfejlesztésének, képzésének támogatására
 • IRM A TÁRSADALMI BŰNMEGELŐZÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KIADÁSOK, TÁMOGATÁSOK
 • MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA ”A külpolitikai közgondolkodás, valamint a civil szervezetek külpolitikai érdekérvényesítő képességének támogatása”
 • NCA-NYD-09 kódszámú, a „Civil szervezetek működésének támogatása”
 • NCA-NK-09-B kódszámú, a „Nemzetközi tapasztalatok hazai elterjesztésének támogatása”

Uniós pályázatok:

2007:

 • GOP-2007-2.1.1/A - mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése
 • GOP-2007-4.1./11 Új Széchenyi Hitelprogram
 • KEOP-6.1.0/A „A fenntartható életmódot és az ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányok (szemléletformálás, informálás, képzés)”
 • TIOP-1.1.1/07/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
 • TÁMOP-2.1.3.C-12/2 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban
 • TÁMOP-2.1.3.C-12/1 Munkahelyi képzések támogatása nagyvállalkozások számára a konvergencia régiókban
 • TÁMOP-2.1.3.B-12/2 Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban
 • TÁMOP-2.1.3.B-12/1 Munkahelyi képzések támogatása középvállalkozások számára a konvergencia régiókban

2008:

 • GOP-2008-2.1.1/A - mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése
 • UMVP 136/2008. (X.18.) FVM rendelet „Mikrovállalkozások fejlesztése”
 • TIOP-1.2.3/08/01 "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" támogatására
 • TÁMOP - 4.2.3/08/1 Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja
 • TÁMOP - 4.1.2-08/1/C Képzők képzése, különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre és azok fejlesztésére
 • TÁMOP - 4.1.2-08/1/B Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása
 • TÁMOP - 4.1.2-08/1/A Tananyagfejlesztés és tartalomfejlesztés különös tekintettel a matematikai, természettudományi, műszaki és informatikai (MTMI) képzésekre
 • TÁMOP-3.2.4/08/1 „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
 • TAMOP-3.3.3-08/1. Integrációs közoktatási referencia intézmények minőségbiztosítása, szakmai szolgáltató hálózatokkal történő együttműködésük támogatása
 • NYDOP-2.1.1/I-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Nyugat-Dunántúlon
 • NYDOP-2.1.1/A,B-12 Kulturális és világörökségi helyszínek, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők fejlesztése Nyugat-Dunántúlon
 • DAOP-2.1.1/G-11 Kiemelt turisztikai termék - és attrakciók fejlesztése Dél-alföldi Régióban
 • DDOP-2.1.1/E, F-12 Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Dél-Dunántúlon
 • ÉAOP-2.1.1/E-12 Versenyképes turisztikai termék – és attrakciófejlesztés az Észak-Alföldön
 • ÉMOP-2.1.1/A-12 Kiemelt turisztikai termék – és attrakciók fejlesztése Észak-Magyarországon
 • ROP Magyar Bútoripari Klaszter fejlesztés

2009:

 • AT-HU INTERREG IIIA 3.2. intézkedés Határon Átnyúló Felnőttképzési Nyelvi Módszertani Központ létesítése
 • GOP-2009-2.1.1/A - Mikro-, kis- és középvállalkozások technológia fejlesztése
 • TÁMOP-3.2.8/B-08 Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése
 • TIOP-1.2.2-08/1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése
 • TÁMOP-6.1.2/A/09/1 „Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok”
 • GVOP 2.1.1 „a kis- és középvállalkozások műszaki - technológiai hátterének fejlesztése”
 • TIOP-1.1.1-07/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
 • TIOP-1.1.1-07/1 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
 • TIOP-1.2.3/09/1 Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - "Tudásdepó-Expressz" elnevezésű (projektmenedzsment tanácsadás)
 • NYDOP-2.1.1/I-11 Turisztikai szolgáltatások fejlesztése Nyugat-Dunántúlon
 • NYDOP-2.1.1/A,B-12 Kulturális és világörökségi helyszínek, nemzetközi jelentőségű gyógyfürdők fejlesztése Nyugat-Dunántúlon
 • DAOP-2.1.1/G-11 Kiemelt turisztikai termék - és attrakciók fejlesztése Dél-alföldi Régióban
 • DDOP-2.1.1/E, F-12 Komplex turisztikai termékcsomagok kialakítása Dél-Dunántúlon
 • ÉAOP-2.1.1/E-12 Versenyképes turisztikai termék – és attrakciófejlesztés az Észak-Alföldön
 • ÉMOP-2.1.1/A-12 Kiemelt turisztikai termék – és attrakciók fejlesztése Észak-Magyarországon

2010:

 • GOP-2010-211/A - Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése
 • TIOP-1.2.2-09/1 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése
 • TÁMOP-3.2.8/10/B Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése
 • NYDOP-1.3.1/A, B és C -11 Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és inkubátorházak támogatása
 • TÁMOP-3.2.4-08/1 „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
 • TÁMOP-2.1.3.A-12/2 Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a Közép-Magyarországi Régióban
 • TÁMOP-2.1.3.A-12/1 Munkahelyi képzések támogatása mikro- és kisvállalkozások számára a konvergencia régiókban

2011:

 • GOP-2011-4.1./2 KOMBINÁLT MIKROHITEL
 • KMOP-2011-1.3.1./2 KOMBINÁLT MIKROHITEL
 • GOP-2011-2.1.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése
 • KMOP-2011-1.2.1/M Mikrovállalkozások fejlesztése
 • TÁMOP-3.2.4-09/1 „Tudásdepó-Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében
 • HUSK/1101/1.7.1 Közös események és programok szervezése, együttmködés a kultúra, sport, művészet, szabadidő, és a természetvédelem területén.

2012:

 • TÁMOP-4.2.3.-12/1/KONV Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja
 • GOP-2011-2.1.1/A Mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai fejlesztése
 • TIOP-1.2.2-11/1 Múzeumok és levéltárak iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése
 • TAMOP – 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében
 • TÁMOP-3.2.13-12/1 - Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
 • MVH Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével

2013:

 • TÁMOP-3.2.13-12/1 - Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
 • GOP-2011-2.2.1 - Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása
 • MVH Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
 • Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 35/2013. (V.22.) rendelet Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezet
 • MVH Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
 • TÁMOP-3.3.9.A-12/2-A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – Tanoda típusú programok támogatása
 • TÁMOP-5.2.5.B-10/2-Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens

2014:

 • TÁMOP-2.3.6.B-12/1.- Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a konvergencia régiókban
 • TÁMOP-2.3.4.A-13/1-Gyakornoki program a tanulószerződés keretében tanult pályakezdők támogatására a konvergencia régiókban
 • MVH Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
 • MVH Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre a LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével
 • TÁMOP-6.1.2/11/1- Egészségre nevelő és szemléletformáló életmód programok - lokális színterek
 • TÁMOP-2.4.3.D-2-13/1- Szociális gazdaság fejlesztése a konvergencia régiókban
 • TÁMOP-5.2.5.B-10/2-Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok B) Ifjúságügyi és Kábítószerügyi komponens
 • Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a 35/2013. (V.22.) rendelet Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezet

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +