Projektmenedzsment

Amennyiben a támogatást már sikeresen elnyerte, még nem dőlhet hátra nyugodtan a karosszékében. A Közreműködő Szervezet rendszeresen tájékoztatást kér az elnyert összeg felhasználásáról. Ezen visszajelzések elmulasztása a támogatás megvonásával járhat.

Cégünk projektmenedzsment szolgáltatása keretében segít Önnek a támogatási szerződés megkötésében, az előrehaladási jelentések elkészítésében, az elszámolási dokumentáció összeállításában, hogy Önnek csak a fejlesztés sikeres megvalósításával kelljen foglalkoznia.

Munkatársaink az alábbi területeken állnak rendelkezésére:

 • Előzetes helyszíni ellenőrzésekre való felkészülésben,
 • A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan összegyűjtésében,
 • Az előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítésében,
 • Közbenső helyszíni ellenőrzésekre való felkészülésben,
 • Számlák és egyéb bizonylatok formai és tartalmi megfelelőségének vizsgálatában,
 • A kifizetés-igénylés során a támogatás lehívásához szükséges dokumentáció összeállításában,
 • A projekttel kapcsolatos módosítások kérelmének megírásában,
 • Az utólagos helyszíni ellenőrzésekre való felkészülésben.

Projektmenedzsment folyamata:

Folytatva a pályázatírás\pályázatkészítés menüpont gondolatát, hiszen innentől kezdve már egy megnyert projekttel rendelkezünk. A legtöbben azt gondolják, hogy innentől már nincs is annyi feladat, mint magával a projekt-ötlet és a tervek kidolgozásával a pályázatírás szakaszában. Sajnos ez nem így van, sok esetben egy megnyert projektet megvalósítani sokkal nehezebb, mert ezeknek a folyamatoknak önálló életciklusuk van, melyre komoly befolyást kell gyakorolnunk.

Projektmenedzsment szervezet:

 • Projektmenedzser:

Projektmendzser az a személy aki a projekt életciklusa alatt a teljes folyamatot irányítja, kontollálja, segíti és javítja. A pályázati útmutató egyértelműen rendelkezik arról, hogy ki lehet projekmenedzser és milyen feltételeknek kell megfelelnie.
 
Pl: A pályázónak (konzorcium esetében a konzorciumvezetőnek) vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartama alatt egy (projekt)menedzsment tapasztalatokkal is rendelkező projektmenedzsert alkalmaz munkaviszony, közalkalmazotti, közszolgálati, illetve kormánytisztviselői, jogviszony keretében, akinek munkaideje a projektben bizonyíthatóan eléri a heti 8 órát. A projektmenedzsernek felsőfokú végzettséggel és legalább 2 éves tapasztalattal kell rendelkeznie a projektmenedzsment területén.
 
Hogyan igazolom? A projektmnedzsernek is kötelező leadnia EuroPass önéletrajzot, abból egyértelműen ki kell, hogy derüljön a projektmedzserre vonatkozó iskolai végzettség és kompetenci valamint szakmai tapasztalata.
 
Mire figyeljünk? A teljes pályázati anyagot büntetőjogi felelősségünk tudatában adjuk le, ne állítsunk valótlanságot az önéletrajzban mert ha kiderül akkor kellemetlen helyzetbe kerülhetünk. Ha nem tartalmazza az önéletrajz a várt információkat elutasíthatják a projektmenedzser személyét!

Projektmenedzser feladata (nem teljeskörű, projektípusonként változó):
 
 • Projekt elemek folyamatos ütemezésének frissítése a megvalósításnak megfelelően
 • Pénzügyi ütemezés folyamatos frissítése a megvalósításnak megfelelően
 • A projekttel kapcsolatban kommunikáció a szakmai megvalósítókkal
 • A projekttel kapcsolatban kommunikáció a sajtóval egyéb szervezetkkel
 • Közreműködő szervezettel való kapcsolattartás
 • A pénzügyi munkatárs segítése a kifizetési kérelmek (időközi, záró) előkészítésében
 • A projektet érintő esetleges változások előkészítése, bejelentése (változásbejelentés, szerződésmódosítás) a Közreműködő Szervezetnek
 • A megszervezett rendezvények dokumentációja
 • I./II./III. Kommunitációs csomag teljesítése az útmutatónak megfelelően (pl: III. Kommunitációs csomag: "C" típusú tábla, TÉRKÉPTÉR feltöltése, Fotódokumentáció készítés, Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról, "D" típusú hirdetőtábla elhelyezése
 • A projekthez kapcsolódó időszakos, záró beszámoló/k elkészítése

Projektmendzser munkaköri leírása:

Mivel ez a feladat teljesen projektspecifikus kérjük keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken!
 
 • Pénzügyi vezető / pénzügyi munkatárs: 

Pénzügyi vezetőt álltalában a konzorciumi pályázatok esetében alkalmazza a főpályázó (sok esetben a konzorciumi partnereknek olyan kicsi a konzorciumi támogatási összege, hogy nem engedhetik meg a pénzügyi munkatárs személyét, az anyagi javadalmazástól függetlenül a konzorciumi partner gazdasági vezetője felvállaja ezt a tisztséget, hiszen a projektet elkülönítetten kell könyvelni és alszámláról kell a tételeket utalni). Pénzügyi munkatársat pedig akkor ha önnálló pályázatot menedzselünk.
 
Pl: A projekt pénzügyi végrehajtásának biztosítása érdekében a pályázónak (konzorcium esetében a konzorciumvezetőnek) vállalnia kell egy pénzügyi vezető alkalmazását is munkaviszony, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A pénzügyi vezetőnek szakirányú végzettséggel és legalább 3 éves releváns pénzügyi szakmai tapasztalattal kell rendelkeznie.
 
Hogyan igazolom? A pénzügyi munkatársnak is kötelező leadnia EuroPass önéletrajzot, abból egyértelműen ki kell, hogy derüljön a pénzügyi munkatársra vonatkozó iskolai végzettség és kompetenci valamint szakmai tapasztalata.
 
Mire figyeljünk? A teljes pályázati anyagot büntetőjogi felelősségünk tudatában adjuk le, ne állítsunk valótlanságot az önéletrajzban mert ha kiderül akkor kellemetlen helyzetbe kerülhetünk. Ha nem tartalmazza az önéletrajz a várt információkat elutasíthatják a pénzügyi munkatárs személyét! Abban az esetben ha nem rendelkezünk ilyen személlyel, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében is alkalmazhatunk pénzügyi vezetőt / pénzügyi munkatársat. Filyelem a külsős személynek is kötelező a csatolt EuroPass önéletrajz.

Pénzügyi munkatárs feladata (nem teljeskörű, projektípusonként változó):
 • A projekt megvalósításának pénzügyi menedzselése, támogatási szerződések kezelése
 • Pénzügyi elszámolások (időszaki beszámolók, kifizetési kérelmek) elkészítése
 • Költségvetések kezelése, pénzügyi elszámolások nyilvántartásának vezetése, adminisztrációja, dokumentálása: Munka – és megbízási szerződések elkészítése, munkaköri leírások elkészítése, bérszámfejtés előkészítése, személyi kifizetésekhez kapcsolódó dokumentumok összeállítása, útiköltség elszámolás elkészítése (kiküldetési rendelvény, utalás)
 • Megbízási és vállalkozási szerződésekhez kapcsolódó kifizetések indítása az elkülönített bankszámláról vagy ennek felügyelete
 • Elkülönített nyilvántartás vezetése
 • Vállalkozók teljesítésének felügyelete
 • Folyamatos kapcsolattartás az ügyfelekkel, közreműködő szervezettel

Pénzügyi munkatárs munkaköri leírása:

Mivel ez a feladat teljesen projektspecifikus kérjük keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken!

 • Projekt asszisztens:

Projektasszisztens: Néhány pályázat a projektmenedzseren és a pénzügyi munkatárson felül lehetővé teszi a projektasszisztens alkalmazását a projekt megvalósításban. Az asszisztens alkalmazása – szemben a menedzserrel és a pénzügyi munkatárssal - nem kötelező. Munkaideje eltérő lehet, általában havi 20 órát várnak el a pályázatok.
 

Projektasszisztens feladatok (nem teljeskörű, projektípusonként változó):

 • Jelentések, beszámolók készítése
 • Projektdokumentáció
 • Szerződés-nyilvántartás
 • Címlisták kezelése
 • Kalkuláció és pénzügyi dokumentáció
 • Kapcsolattartás a szakmai és pénzügyi szervezetekkel
 • Segíti az Időszakos Beszámolók elkészítését
 • Kommunikációs tábla készítése karbantartása
 • A projektmenedzser tevékenységének támogatása, részvétel a projekt megvalósításában, a projektben meghatározott rendezvények szervezésében, lebonyolításában
 • A projekthez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátása, a kapcsolódó adatbázisok és nyilvántartások folyamatos frissítése;

Projekt asszisztens munkaköri leírása:

Mivel ez a feladat teljesen projektspecifikus kérjük keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken!

Szakmai megvalósító szervezet:

 • Szakmai vezető:

Szakmai vezető feladatok (nem teljeskörű, projektípusonként változó):
 • A program szakmai tartalmának kidolgozása, ellenőrzése
 • Az elkészült outputok szakmai színvonalának biztosítása
 • A program szakmai koordinációja
 • Szakmai munkatársak feladatának koordinálása, ellenőrzése
 • A mentorok munkájának irányítása
 • A szakmai anyagok előállításában való közreműködés
 • Felel a szakmai szempontok érvényesítéséért és a projekt szakmai színvonalának biztosításáért a szakmai minőségbiztosításért.
 • Kapcsolatot tart a szakértőkkel és a projekt egyéb érdekelt csoportjaival
 • A projekttel kapcsolatban kommunikáció a sajtóval egyéb szervezetkkel

Szakmai vezető munkaköri leírása:

Mivel ez a feladat teljesen projektspecifikus kérjük keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken!

 • Szakmai munkatárs:

Szakmai munkatársi feladatok (nem teljeskörű, projektípusonként változó):
 • szakmai előkészítő munka: adatgyűjtés, szükséglet- és helyzetelemzés, igényfelmérés készítése
 • projektgenerálás: adott szakmai részterületeken problémafeltárás és projekttervek kidolgozása
 • szakértői tevékenység, részvétel kutatási projektek tervezésében és szakmai megvalósításában
 • módszertani anyagok, elemzések, tanulmányok írása; tananyagfejlesztés
 • projektmenedzsment: a szervezet által elnyert pályázatok sikeres szakmai megvalósítása, lebonyolítása, a támogatási szerződésekben foglaltak szerint
 • megrendelővel és alvállalkozókkal való rendszeres kapcsolattartás

Szakmai munkatárs munkaköri leírása:

Mivel ez a feladat teljesen projektspecifikus kérjük keressen bennünket az alábbi elérhetőségeken!

8. Támogatási szerződés megkötése

Ahhoz, hogy a projektet megkezdhessük (előbb is el lehet kezdeni a projektet, de kockázatos) és a támogatásokat le lehessen hívni, támogatási szerződést kell, hogy kössünk. A projektünk szempontjából ezek az első lépések. Minden esetben van lehetőségünk a közreműködő szervezeten keresztül előleg lehívására (bizonyos pályázatok esetében természetesen biztosíték nyújtása mellett) mely a megítélt támogatási összeg 25 - 50 %-át jelentheti.

9. Projekt megvalósítás, támogatás elszámolása

Ez az a szakasz az ahol a projekt megvalósítása ténylegesen elkezdődik, hogy minden a terveknek megfelelően alakuljon, cégünk projektmenedzser szakember is tud biztosítani az ön projektjéhez, vagy külső tanácsadási szolgáltatás keretében vállaljuk projektje kezelését. Sok esetben megbízóink kérnek fel minket arra, hogy a projektjükhöz a projektmenedzsert kiépezzük ki úgy, hogy önállóan tudja vinni a projektet a közreműködő szervezet elvárásainak megfelelően.

10. Projekt fenntartás

A pályázati pénz elszámolása és lehívása után sem ér véget a projekt élete, ugyanis a lezárást követően kezdődik meg a projekt fenntartási időszaka, erre a pályázó kötelezettséget vállal a támogatási szerződésben (pl: 3 - 5 év fenntartási idő, foglalkoztatás, tanórák megtartása stb.), melyről meghatározott időközönként jelentést kell küldenie a közreműködő szervezet felé.

Amennyiben a projektmenedzsment folyamata felkeltette érdeklődését kérjük, keresse fel kollégánkat.


Sajtó és kommunikációs szolgáltatás


A projektek megvalósítása során kötelező elem a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei és arculati előírásai. Ezt a tevékenységet projekt megvalósítási időpont szerint szét kell választani, hogy az ÚSZT, ÚMFT vagy Széchenyi2020-as szabályzata vonatkozik -e rá.

Széchenyi2020 szerint I, II, III, kommunikációs csomag megvalósítása a kötelező, mely összeghatárhoz van kötve.

Támogatási kategóriák Kiemelt
jelentőségű
projekt
Infrastrukturális
fejlesztés  
  Egyéb fejlesztés
(eszközbeszerzés,
képzés,
szoftverfejlesztés,
bértámogatás,
tanácsadás, stb.)

Feladatok

Tájékoztatás a támogatási szerződés
megkötését követően:
A projekt előkészítő szakasza
(1–4.)
A projekt megvalósítási
szakasza (5–9.)
A projekt megvalósítását
követő szakasz (10–14.) 

 Szerződésben megítélt támogatási összeg
 1 Mrd Ft feletti
támogatási összeg
 150 millió Ft alatti 150-500 millió Ft  500 millió Ft feletti  150 millió Ft alatti  150-500 millió Ft   500 millió Ft feletti

Cégünk mindhárom esetben komoly tapasztalatokkal rendelkezik.

A megvalósítási pontok melyeket végre kell hajtani:

 1. Kommunikációs (cselekvési) terv készítése
 2. Sajtóesemények szervezése,sajtómegjelenések összegyűjtése; igény esetén projektlátogatás szervezése újságírók számára
 3. Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése
 4. Internetes honlap készítése, vagy meglévő honlap esetén a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) létrehozása és folyamatos működtetése, frissítése
 5. Lakossági fórum, közmeghallgatás szervezése
 6. Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
 7. Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)
 8. A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése
 9. Fotódokumentáció készítése
 10. Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése
 11. Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
 12. Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
 13. TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal
 14. A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése

 Közbeszerzés

2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig a közösségi eljárásrendben irányadó közbeszerzési értékhatárok a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény határozza meg, valmint a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény (2017. szeptember 30-ától hatályos Kbt. változás kiemeléssel):

 
1.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor azárubeszerzésre vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár :
 • A Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, valamint ezen ajánlatkérők esetében a védelem terén beszerzendő árukra akkor, ha a védelem terén a beszerzendő áru a Kbt. 2. mellékletében szerepel:
  134 000 euró, azaz 39 287 460 forint,
 • A Kbt. 6. § (1) bekezdése szerinti egyéb ajánlatkérő esetében, valamint a 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a védelem terén a beszerzendő áru a 2. mellékletben nem szerepel:
  207 000 euró, azaz 60 690 330 forint,

2.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor az építési beruházásra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár:

5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint,

3.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor az építési koncesszióra vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár:

5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint,

4.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor a szolgáltatás megrendelésére vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár:

 • A Kbt. 6. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott ajánlatkérők esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat:
  134 000 euró, azaz 39 287 460 forint,
 • A Kbt. 6. § (1) bekezdésében meghatározott egyéb ajánlatkérő esetében, ha a szolgáltatás a Kbt. 3. mellékletében szerepel, kivéve a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatásokat és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatásokat:
  207 000 euró, azaz 60 690 330 forint,
 • A Kbt. 3. mellékletében a 8. csoportba tartozó kutatási és fejlesztési szolgáltatások és az 5. csoportba tartozó 7524, 7525, 7526 számú távközlési szolgáltatások, valamint a Kbt. 4. melléklete szerinti szolgáltatások esetében:
  207 000 euró, azaz 60 690 330 forint,

5.) A klasszikus ajánlatkérők a Kbt. II. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár:

 • a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor,
 • a (4) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott értékhatárok minden olyan tervpályázati eljárás esetében, amelynek pályázati díja és a pályázóknak fizetendő díjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezeket az értékhatárokat.

6.) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § (2) bekezdése] esetén irányadó, a Kbt. 10. § 1) bekezdésének a) pontjában meghatározott uniós közbeszerzési értékhatár:

 • árubeszerzésre, valamint a szolgáltatás megrendelésére
  414 000 euró, azaz 121 380 660 forint,
 • építési beruházásra
  5 186 000 euró, azaz 1 520 483 340 forint,


7.) A Kbt. XIV. fejezete alkalmazásakor a közszolgáltatói szerződések [Kbt. 114. § 2) bekezdése] esetén irányadó, a Kbt. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti, a tervpályázati eljárás lefolytatására vonatkozó uniós közbeszerzési értékhatár:

 • 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás eredményeként szolgáltatás megrendelésére kerül sor, azaz 121 380 660 forint,
 • 414 000 euró, ha a tervpályázati eljárás pályázati díja és a pályázóknak fizetendő íjak együttes teljes összege eléri vagy meghaladja ezt az értékhatárt, azaz 121 380 660 forint,


Az uniós értékhatárok forintban meghatározott összegeként az Európai Unió Hivatalos Lapjában így közzétett – az Európai Bizottság által kétévente felülvizsgált – összeget kell figyelembe venni.


nemzeti eljárásrendben a Magyar Köztársaság 2014. évi költségvetéséről szóló 2013. évi törvény határozza meg,  2014. január 1-jétől 2014. december 31-éig irányadó értékhatárok:

klasszikus ajánlatkérők a Kbt. III. részének – a Kbt. XIV. fejezetének kivételével történő – alkalmazásakor:

 • árubeszerzés esetében: 8 millió forint;
 • építési beruházás esetében: 15 millió forint;
 • építési koncesszió esetében: 100 millió forint;
 • szolgáltatás megrendelése esetében: 8 millió forint;
 • szolgáltatási koncesszió esetében: 25 millió forint.

A Kbt. szerinti közszolgáltatói szerződésekre a Kbt. III. részének a Kbt. XIV. fejezetével történő együttes alkalmazásakor:

 • árubeszerzés esetében: 50 millió forint;
 • építési beruházás esetében: 100 millió forint;
 • szolgáltatás megrendelése esetében: 50 millió forint.

Felhívjuk továbbá az ajánlatkérők figyelmét a Kbt. 122. § (8) bekezdésére, melynek értelmében az ajánlatkérő a Kbt. 122. § (7) bekezdése szerinti esetekben hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást folytathat le a következő értékhatárok figyelembevételével:

 • árubeszerzés esetében: 25 millió forintot;
 • építési beruházás esetében: 150 millió forintot;
 • szolgáltatás megrendelése esetében: 25 millió forintot.
 
 

Hírlevél feliratkozás

"C" Projekt tábla

Széchenyi 2020 projekt tábla

Kérjen ajánlatot „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítésére és/vagy elhelyezésére kollégánktól!

Facebook

Google +