MELLÉKLET: HASZNOS INFORMÁCIÓFORRÁSOK

[1] AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 761/2001/EK RENDELETE (2001. március 19.) a szervezeteknek a közösségi környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben (EMAS) való önkéntes részvételének lehetővé tételéről.

Követendő legjobb példák: http://www.emasnetwork.org/hu/projectinfo

[2] MSZ EN ISO 14001:2005, Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények és alkalmazási irányelvek http://emas.kvvm.hu/page.php?p=45&l=1

[3] Ökoiskolák hálózatának honlapja: www.okoiskola.hu

Iskolazöldítési tanácsadók: http://www.mkne.hu/tanacsado_db.php

Zöld óvoda szempontok: http://zoldovoda.uw.hu/index.php?page=content&id=7

[4] Útmutató a fenntarthatósági jelentések elkészítéséhez (magyar nyelven): http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/82DB4DF1-0D95-4C02AC1ACCD059D9052F/ 0/G3_Hungarian.pdf

[5] Turchanyi Gyula - Szlávik János (2002): Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda 21) elkészítéséhez BM Önkormányzati Tájékoztató különszám, 2002. www.profturchany.eu/documents/Helyi_Agenda_21_utmutato.pdf Klimabündnis: http://www.klimabuendnis.org/ICLEI (International Council for Local Environmental Initiatives) http://www.iclei.org/index.php?id=1387&region=WCE

[6] Az Országgyűlés 132/2003. (XII.11.) OGY határozata a 2003-2008 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Programról, illetve a NKP 2009-2014-re szóló programja elfogadása után.

[7] Segédlet az iskolák környezeti nevelési programjának elkészítéséhez. Oktatási Minisztérium kiadványa, 2004. ftp://ftp.oki.hu/kornyezeti/kornyezeti-mintaprogramoksegedlet.pdf

[8] Környezet-menedzsment (szerk. Kósi Kálmán – Valkó László), Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Budapest, 2006.

[9] Tóth Gergely: Környezeti teljesítményértékelés. Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület, Budapest, 2001.

[10] A környezettudatosság mérésének papír-ceruza módszerei. Ökoiskolák hálózata. www.okoiskola.hu

Iskolazöldítési tanácsadók: http://www.mkne.hu/tanacsado_db.php

[11] MSZ EN ISO 19011:2003, Útmutató minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához.

[12] Fenntartható városi közlekedési irányelvek. SMILE – Towards Sustainable Urban Transport Policies: Recommendations for Local Authorities. May, 2004 c. Európai Uniós kézikönyv kivonatos összefoglalása. http://www.mut.hu/dok/06korelo.doc

[13] Munkába, iskolába – környezetbarát módon! Tanácsok és hasznos információk a 2005. évi Európai Mobilitási Hét megszervezéséhez. Európai kézikönyv helyi önkormányzatok számára. http://www.kvvm.hu/cimg/documents/emh_kezikonyv.doc

[14] Szántó K. – F.Holényi M: Ökologikus településfejlesztés. Ybl Miklós Főiskola, Magasépítészeti Tanszék kiadványa. A TEMPUSSJEP- 09015/95 program. http://www.pannonmuhely.hu/pdf/telepules.pdf

[15] Kiáltvány az élő utcákért. Gyalogosok Szövetsége. Nagy-Britannia, 2001. www.livingstreets.org.uk Magyarul elérhető: a Lélegzet c. kiadvány XII. évfolyam 7-8. számában: http://www.lelegzet.hu/archivum/2002/07/0075.hpp

[16] Dr. Fi István: Utak és környezetük tervezése. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Építőmérnöki Kar. Út és vasútépítési Tanszék. Budapest, 2002. http://www.uvt.bme.hu/targyak/utterv/fi_uk.pdf

[17] www.ippc.hu

[18] Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Az EU Bizottság belső munkadokumentuma SEC(2004) 1050 Brüsszel 2004.8.18. http://www.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/Zold_kozbeszerzes_handbook_HU.pdf

[19] Zöld beszerzési kézikönyv önkormányzatok számára. Készült a Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat támogatásával. Környezettudományi Központ. Budapest, 2003.: http://www.ktk-ces.hu/kezikonyv.doc

Energiatudatos közbeszerzés: http://www.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/ktk_energiatud_kiadv.pdf

[20] 10/1995.(IX.28.)KTM rendelet A környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. Tv. végrehajtásáról 94/2002.(V.5.)Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól.

[21] 213/2006. (X..27.) Korm. rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. Törvény végrehajtásának egyes szabályairól.

http://www.undp.hu/oss_hu/tartalom/tanulmany/tan_uveghaz/tan_uveghazh.pdf

http://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy_conv.html

[22] A magyar „Környezetbarát Termék” minősítési rendszer és egyéb minősítő

szervezetek honlapjai: www.kornyezetbarat-termek.hu, www.biokontroll.hu, www.okogarancia.hu, http://www.innovatext.hu/okotext_hun.html, www.passiv.de

[23] Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos információk: http://ec.europa.eu/healtheu/my_environment/road_safety/index_hu.htm

[24] Mészáros Péter: A kerékpározás fejlesztésének szükségessége és lehetőségei – a holland tapasztalatok tükrében. Magyar Közlekedési Klub, 2006 http://www.khem.gov.hu/data/cms1168940/kerparoskozlekedes.pdf

[25] Őshonos fák listája http://www.foek.hu/programok/oshonos.html Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J., Vojtkó A.(szerk.) (2008): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA ÖBKI, Vácrátót, 248 p.

[26] Zöld Szállodák bírálati szempontjai a Magyar Szállodaszövetség honlapján. http://www.hah.hu/articles/index.php?id=52&sid=ajca14281185974176&lang=hu&type_id=0&first=

[27] Az OKM és a KvVM kidolgoztatta Zöld Óvoda kritériumrendszert:

http://www.zoldovoda.hu/index.php

[28] Az OKM és a KvVM által kialakított Erdei Iskola és Erdei Óvoda Szolgáltatások minősítési rendszere:

http://www.kokosz.hu/images/dokumentumok/ei_minositese_2008.doc ,

http://www.kokosz.hu/images/dokumentumok/eo_minositese_2008.doc

[29] Zöld Iroda program a KÖVET honlapján: http://www.kovet.hu/view/main/147.html

Bővebb információ a fenntarthatóságról:

Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács honlapja - http://www.nfft.hu/fooldal/

2007 júniusában elfogadott kormánystratégia: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia -

http://www.nfft.hu/dynamic/nemzeti_fenntarthato_fejlodesi_strategia.pdf

Az Európai Unió VI. Környezetvédelmi Akcióprogramja (angolul) -

www.ff3.hu/upload/6_action_plan_en.pdf

Európai Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiája – http://www.nfft.hu/dynamic/renewed_eu_sds_hu.pdf

Autonóm település, autonóm kistérség: http://www.foek.hu/nyomtatottkiadv/autonomkisregio.pdf;

http://epiteszforum.hu/hu/node/5233

A fenntartható fejlődés honlapja – www.ff3.hu

Magyar Környezeti Nevelési Stratégia - http://www.mkne.hu/strategia/strategia.pdf

További kapcsolódó jogszabályok elérhetők az alábbi honlapokon:

www.nfu.hu– Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja

www.kvvm.hu – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapja

www.magyarorszag.hu – Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +