MELLÉKLET: HASZNOS INFORMÁCIÓFORRÁSOK

 [4] Útmutató a fenntarthatósági jelentések elkészítéséhez (magyar nyelven): http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/82DB4DF1-0D95-4C02-AC1A- CCD059D9052F/0/G3_Hungarian.pdf

[5] Turchanyi Gyula - Szlávik János (2002): Útmutató a Fenntartható Fejlődés Helyi Programjai (Local Agenda                              21)  elkészítéséhez  BM  Önkormányzati  Tájékoztató  különszám,  2002  www.prof- turchany.eu/documents/Helyi_Agenda_21_utmutato.pdf Klimabündnis: http://www.klimabuendnis.org/ ICLEI      (International            Council           for           Local           Environmental            Initiatives) http://www.iclei.org/index.php?id=1387&region=WCE

[8]  Környezet-menedzsment      (szerk.     Kósi    Kálmán    –    Valkó   László),    Budapesti    Műszaki    és Gazdaságtudományi Egyetem. Budapest, 2006

[9] Tóth  Gergely:  Környezeti  teljesítményértékelés.  Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület. Budapest, 2001

[10] A     környezettudatosság     mérésének     papír-ceruza     módszerei.     Ökoiskolák     hálózata. www.okoiskola.hu Iskolazöldítési tanácsadók: http://www.mkne.hu/tanacsado_db.php

[11] MSZ  EN  ISO  19011:2003,  Útmutató  minőségirányítási  és/vagy  környezetközpontú  irányítási rendszerek auditjához

[12] Fenntartható  városi  közlekedési  irányelvek.  SMILE  –  Towards  Sustainable  Urban  Transport

Policies: Recommendations for Local Authorities. May, 2004 c. Európai Uniós kézikönyv kivonatos összefoglalása. http://www.mut.hu/dok/06korelo.doc

[13] Munkába, iskolába – környezetbarát módon! Tanácsok és hasznos információk a 2005. évi Európai Mobilitási Hét megszervezéséhez. Európai kézikönyv helyi önkormányzatok számára. http://www.kvvm.hu/cimg/documents/emh_kezikonyv.doc

[14] Szántó K. – F.Holényi M: Ökologikus településfejlesztés. Ybl Miklós Főiskola, Magasépítészeti Tanszék                              kiadványa. A TEMPUSSJEP-09015/95 program. http://www.pannonmuhely.hu/pdf/telepules.pdf

[15] Kiáltvány az  élő utcákért. Gyalogosok Szövetsége.  Nagy-Britannia, 2001. www.livingstreets.org.uk, Magyarul elérhető: a Lélegzet c. kiadvány XII. évfolyam 7-8. számában: http://www.lelegzet.hu/archivum/2002/07/0075.hpp

[16] Dr.  Fi  István:  Utak  és  környezetük  tervezése.  Budapesti  Műszaki  és  Gazdaságtudományi Egyetem. Építőmérnöki Kar. Út és vasútépítési Tanszék. Budapest, 2002. http://www.uvt.bme.hu/targyak/utterv/fi_uk.pdf

[17]    www.ippc.hu

[18] Zöld közbeszerzés! A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés kézikönyve. Az EU Bizottság belső munkadokumentuma SEC(2004) 1050 Brüsszel 2004.8.18. http://www.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/Zold_kozbeszerzes_handbook_HU.pdf

[19] Zöld beszerzési kézikönyv önkormányzatok számára. Készült  a  Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat támogatásával. Környezettudományi Központ. Budapest, 2003.: http://www.ktk- ces.hu/kezikonyv.doc Energiatudatos közbeszerzés: http://www.kozbeszerzes.hu/static/uploaded/document/ktk_energiatud_kiadv.pdf

[20] 10/1995.(IX.28.)KTM  rendelet  A  környezetvédelmi  termékdíjról,  továbbá  egyes  termékek környezetvédelmi termékdíjáról szóló 1995. évi LVI. Tv. végrehajtásáról 94/2002.(V.5.)Korm. rendelet A csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

[21]   213/2006.          (X..27.)     Korm.    rendelet     az     üvegházhatású      gázok     kibocsátási     egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi XV. Törvény végrehajtásának egyes szabályairól http://www.undp.hu/oss_hu/tartalom/tanulmany/tan_uveghaz/tan_uveghazh.pdfhttp://bioenergy.ornl.gov/papers/misc/energy_conv.html

[23] Közlekedésbiztonsággal kapcsolatos információk: http://ec.europa.eu/health- eu/my_environment/road_safety/index_hu.htm

[24]   Mészáros  Péter:  A  kerékpározás  fejlesztésének  szükségessége  és  lehetőségei  –  a  holland tapasztalatok                               tükrében. Magyar Közlekedési Klub, 2006 http://www.khem.gov.hu/data/cms1168940/kerparoskozlekedes.pdf

[25] Őshonos fák listája http://www.foek.hu/programok/oshonos.html Király G., Molnár Zs., Bölöni J., Csiky J., Vojtkó A.(szerk.) (2008): Magyarország földrajzi kistájainak növényzete. MTA ÖBKI, Vácrátót, 248 p.

Bővebb információ a fenntarthatóságról:

A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács honalpja - http://www.nfft.hu/fooldal/

2007 júniusában elfogadott kormánystratégia: Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia - http://www.nfft.hu/dynamic/nemzeti_fenntarthato_fejlodesi_strategia.pdf

Az Európai Unió VI. Környezetvédelmi Akcióprogramja (angolul) - www.ff3.hu/upload/6_action_plan_en.pdf

Az Európai Unió Fenntartható Fejlődési Stratégiája – http://www.nfft.hu/dynamic/renewed_eu_sds_hu.pdf

Autonóm település, autonóm kistérség: http://www.foek.hu/nyomtatottkiadv/autonomkisregio.pdfhttp://epiteszforum.hu/hu/node/5233

A fenntartható fejlődés honlapja – www.ff3.hu

Magyar Környezeti Nevelési Stratégia - http://www.mkne.hu/strategia/strategia.pdf

További kapcsolódó jogszabályok elérhetők az alábbi honlapokon:

www.nfu.hu – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapja
www.kvvm.hu – Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium honlapja
www.magyarorszag.hu – Miniszterelnöki Hivatal Elektronikuskormányzat-központ

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +