Másodlagos alapanyag-felhasználás arányának növelése

A tevékenység során keletkező hulladék sok esetben újból felhasználható alapanyagként, amennyiben eleget tesz az összetétellel és felhasználással szemben támasztott követelményeknek. A pályázó nemcsak saját termelésében vagy építés-bontás során keletkező hulladékokat használhat fel, hanem másodnyersanyag-piacon vásárolható alapanyagokat is (például betonadalékként vagy töltőanyagként a bevizsgált bontási hulladékot).

Másodlagos alapanyag: termelés, szolgáltatás, napi működés, fejlesztés (pl. építés) során hulladék alapanyagok használata. Lehet saját termelésből származó vagy más által megtermelt és megvásárolt hulladék, vagy megfelelő minőségű (pl. bevizsgált) másodnyersanyag, a megelőző lezárt pénzügyi évre.

Összes alapanyag: A termelési/szolgáltatási folyamatban a termékek előállításához közvetlenül szükséges, a termékbe kerülő anyagok összessége tonnában kifejezve, évente (megelőző lezárt pénzügyi évre). Építési beruházások esetében a beruházás kapcsán évente felhasznált alapanyagok. Számítása: másodlagos alapanyag/összes alapanyag (t/t).

Feltételek/ellenőrzés: Amennyiben a pályázó a benyújtáskori érték legalább 5%-os növelését vállalja (ha a hányados nő) a befejezésig. Az irodai, nyomdai papírhasználatot nem itt, hanem a 35. szempontnál lehet érvényesíteni. Beszerzési számlák, nyilvántartások alapján ellenőrizhető.

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +