Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik

Valamennyi projekt megvalósító szervezet (kivéve közoktatási intézmény) esetén:

A környezeti menedzsmentrendszer nemzetközileg használt szabvány szerint – hitelesítő szervezet által tanúsított - kiépített rendszer a szervezetek jó környezeti teljesítményének biztosítása érdekében. Az irányítási rendszer egészének része, amely tartalmazza a környezeti célok mellett a környezeti politikát meghatározó, végrehajtó, felülvizsgáló szervezeti struktúrát, tervezési tevékenységeket, felelősségi köröket, alkalmazásokat, eljárásokat, folyamatokat és erőforrásokat. Ezek: az EMAS, illetve az ISO 14001:2004. Az EMAS tanúsításhoz a szervezetnek igazolnia kell, hogy a környezetvédelmi jogszabályokkal kapcsolatosan nincs érvényben szankció ellene. A rendszer bevezetése költséggel jár, ezt e szempont választásánál figyelembe kell venni.

Bővebb információ: Melléklet [1], [2].

Ellenőrzés: Tanúsítvány (hazai és/vagy EU-s bejegyzésű akkreditált tanúsító szervezet által kiállítva), vagy irányítási rendszert szabályozó dokumentumok, feljegyzések. A pályázó vállalása azt jelenti, hogy a projekt-megvalósító szervezet(ek) 14 hónapon belül megszerzi(k) a tanúsítást, vagy jelenleg rendelkezik(nek) vele.

Közoktatási intézmény esetén:

A fenntarthatóság elveinek az oktatási intézményekben való minél hatékonyabb megjelenése érdekében az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen létrehozta az „Ökoiskola” és a Zöld Óvoda címet. A cím azoknak az iskoláknak, óvodáknak adható, amelyek átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a fenntarthatóság tanulásának gyakorlati megvalósításával. A nemzetközi kritériumok alapján kialakított magyar ökoiskola vagy zöld óvoda kritériumrendszer az intézmény megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teheti az iskolát, óvodát a diákok számára.

Bővebb információ: Melléklet [3].

Ellenőrzés: Az „ökoiskola” cím vagy a „Zöld Óvoda” cím megszerzését igazoló dokumentumok. A vállalás azt jelenti, hogy a pályázó vállalja, hogy a projektben résztvevő közoktatási intézmény(ek) megszerzi(k) az ökoiskola vagy a zöld óvoda címet 14 hónapon belül, vagy jelenleg rendelkezik vele.

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +