Környezeti fenntarthatósági szempontok - az Új Széchenyi Tervnél (ÚSZT)

A pályázatok környezeti fenntarthatósági tartalmi értékelésének célja, hogy a pályázók megfogalmazzák céljaikat (a pályázati adatlapon választható intézkedések körében) mind szervezetük működése, mind a tervezett fejlesztés, projekt vonatkozásában, konkrét intézkedések formájában. A projekt adatlap 3 sz. mellékletét képező táblázat vonatkozó részéből az alábbi leírások figyelembe vételével a pályázó 6 intézkedést választhat ki teljesítésre beleértve a pirossal megjelölt kötelezően vállalandó szempont(ok)at is.

Környezeti szempontú tanúsítás szerint működik

Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett)

Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél

Környezeti menedzsmentrendszerrel rendelkező beszállítóktól rendeli eszközeit, vagy a tanácsadó, oktató szolgáltatásokat

Jobb összesített energetikai jellemzőkkel rendelkező épületek száma

Energiatakarékos fényforrásokkal, valamint A vagy A+ energiahatékonysági minősítéssel bíró eszközökkel elért megtakarítás

Fajlagos anyag-felhasználás csökkentése

Másodlagos alapanyag-felhasználás arányának növelése a teljes alapanyag felhasználáson belül

Élő utcák fejlesztése belterületen, külterületen a közutak/vasutak mentén az élőhelyek védelmét és a környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése (ha nem kötelező)

Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése

A kistérségben élők foglalkoztatottságának növelése

Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése

MELLÉKLET: HASZNOS INFORMÁCIÓFORRÁSOK

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +