Környezeti fenntarthatósági szempontok - az Új Magyarország Fejlesztési Tervnél (ÚMFT)

Az Európai Unió Bizottsága, valamint a Magyar Kormány rendelkezései alapján minden projektet úgy kell megvalósítani, hogy az a fenntartható fejlődést, ezen belül a környezet védelmét és állapotának javítását előmozdítsa. Az útmutató célja, hogy megismertesse a pályázót a fenntartható fejlődés szempontjaival, és segítséget nyújtson a szempontok érvényesítéséhez a projekttevékenység során.

  • Környezettudatos menedzsment és tervezés:

Fenntarthatósági tervvel vagy programmal (Local Agenda 21) rendelkezik vagy vállalja elkészítését

  • Környezettudatos tevékenységek:

Környezetvédelmi/fenntarthatósági megbízott vagy  környezeti nevelési, fenntarthatóság-oktatási felelős, munkacsoport kijelölése (ha erre nem kötelezett)

A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének bevezetése

A fenntarthatósággal kapcsolatos tudásmegosztáson részt vett munkavállalók aránya 

A projekt kiterjed a környezeti, fenntarthatósági ismeretek bővítésére

A tudásmegosztás (képzések, műhelyek, konferenciák, megbeszélések stb.) választott körülményei környezettudatosságot tükröznek

Környezeti szempontokat alkalmaz eszközök, termékek, alapanyagok, szolgáltatások beszerzésénél

Partnerségépítés a projekttervezés és végrehajtás során

Helyszínválasztáskor környezetbarát  közlekedési (elérhetőségi) szempontok érvényesítése

  • Fenntartható fejlődést szolgáló rész-szempontok

Újrahasznosított papírhasználat bevezetése és/vagy növelése az irodai és nyomdai munkák során

Összes keletkezett hulladék mennyiségének csökkentése

Rendszeres környezet-egészségügyi kockázat értékelések készítése vagy gyakoriságának növelése

Egészséges helyi- vagy bio-élelmiszerek alkalmazása az étkeztetésben

Önkéntes gondnokság: működési területen a kulturált, tiszta környezet fenntartásának segítése

A társadalmi bizalom szintjének növekedését szolgáló megoldások száma

Partnerei vagy társadalmi környezete számára szervezett környezettudatos vagy fenntarthatóság tanulásával kapcsolatos akciók, események száma

MELLÉKLET: HASZNOS INFORMÁCIÓFORRÁSOK

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +