Esélyegyenlőségi vállalások - Új Széchenyi Tervnél (ÚSZT)

A pályázatok esélyegyenlőségi tartalmi értékelésének célja, hogy a pályázók megfogalmazzák esélyegyenlőségi céljaikat (a pályázati adatlapon választható esélyegyenlőségi intézkedések körében) mind szervezetük működése, mind a tervezett fejlesztés, projekt vonatkozásában, konkrét intézkedések formájában. Néhány intézkedés esetén szükséges, hogy a pályázó megjelölje, melyik esélyegyenlőségi célcsoportot, vagy célcsoportokat emeli ki. A projekt adatlap 3 sz. mellékletét képező táblázat esélyegyenlőségre vonatkozó részéből az alábbi leírások figyelembe vételével a pályázó 6 intézkedést választhat ki. 

Esélyegyenlőségi munkatárs, felelős alkalmazása (A szempont vállalása kötelező.)

Esélyegyenlőségi terv megléte (Minta: Word ikon)

Esélyegyenlőségi képzés tartása

Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval

Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe, a bevont célcsoport(ok) felsorolása

Infokommunikációs akadálymentesítés (A szempont vállalása kötelező.)

Nők aránya a felső-, és középvezetésben (csak vállalkozásoknál)

K+F területen dolgozó nők száma (csak vállalkozásoknál)

Részmunkaidős foglalkoztatottak száma

Távmunkában foglalkoztatottak száma

Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma

Roma foglalkoztatottak száma

Pályakezdő, határozatlan idejű munkaszerződés keretében foglalkoztatottak száma

Középfokú iskolai végzettséggel nem rendelkező munkatársak szakmai továbbképzése az elmúlt, illetve elkövetkező 5 évben (csak vállalkozásoknál)

Továbbfoglalkoztatott nyugdíjasok száma

Gyesről, gyedről, ápolási díjról visszatérő munkavállalók száma az elmúlt 5 évben

Nők száma a foglalkoztatottak közt

Rugalmas munkaidő-szervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (csak vállalkozásoknál)

A törvényben meghatározottnál több szabadság biztosítása a dolgozóknak (csak vállalkozásoknál)

Munkaidő-kedvezmény biztosítása a dolgozók továbbképzéséhez (csak vállalkozásoknál)

GYES-en, GYED-en levő munkatársakkal való szervezett, dokumentált kapcsolattartás

Vállalati, szervezeti gyermekintézmények fenntartása (csak vállalkozásoknál)

A szervezet támogat esélyegyenlőségi célcsoportok helyzetét javító alapítványokat, civil szervezeteket;  érintett célcsoport(ok) felsorolása

Figyelembe veszi és érvényesíti a közlekedési kapcsolatok, a térhasználat és a létesítmények tervezésekor a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és a gyermekek igényeit (egyetemes tervezés elveit)

Vállalkozásfejlesztés vagy szervezetfejlesztés esetén speciális figyelmet fordít a nők vezette szervezetekre, vagy kifejezetten a nők igényeire specializált vállalkozásokra, szervezetekre

Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti; érintett célcsoport(ok) felsorolása

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +