Élő utcák fejlesztése belterületen, külterületen erdősávok és cserjék telepítése

Élő utcák fejlesztése belterületen, külterületen a közutak/vasutak mentén az élőhelyek védelmének és a környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése (ha nem kötelező) [km]

Élő utcák fejlesztése belterületen:

A szempont célja, hogy a megvalósuló fejlesztések részeként vagy azzal egyidejűleg figyelmet fordítsanak az intézmény környezetbarát módon történő megközelíthetőségére is (kiszolgáló és odavezető utak, útszakaszok felülvizsgálatával és fejlesztésével a megfelelő mértékű és minőségű gyalogos- és kerékpárforgalom, illetve a tömegközlekedés biztosítása érdekében). A szempont érvényesítése során figyelmet fordíthatunk a megfelelő méretű, és környezeti minőségű (pl. utcabútorok, forgalomcsillapítás), akadálymentes gyalogos járdák és kerékpárutak kialakítására, a biztonság fokozására, a pihenést szolgáló funkciók fejlesztésére, stb.

Bővebb információ: Melléklet [15], [24].

Feltételek/ellenőrzés: Legalább 1 km-nyi élő utcák kialakításának vállalása, a kialakíthatóságára vonatkozó vizsgálat vagy terv megléte, a fásítási terv, majd mindezek végrehajtásának dokumentációi, valamint a „Kiáltvány az élő utcákért” 10 szempontja közül (ld. Melléklet [15] dokumentumot) legalább 2 szempont megvalósítása a megadott útszakaszon legkésőbb a fenntartási időszak első évében.

Külterületen a közutak/vasutak mentén az élőhelyek védelmét és a környezetszennyezés mérséklésének megfelelő erdősávok és cserjék telepítése:

A szempont esetén a művi és természetes környezet védelmét szolgáló megfelelő erdősávok és cserjék telepítését kell vállalni, ezen védelemmel ellátott útszakasz hosszát km-ben kell megadni. Az út/vasút környezetétől való elszigetelésére egyaránt rendelkezésre állnak természetes és mesterséges megoldások. Az előbbi előnye jobb elnyelő képessége és természetesebb módon illeszkedik a környezethez. Fontos a szegélynövényzet faj- és elegyösszetétele. A faji összetételnél tekintettel kell lenni a hely ökológiai tulajdonságaira (nedvesség, kitettség stb.), illetve a kérdéses faj tűrőképességére. Az elegyarányt a legjobb elnyelő képességre kell tervezni.

Bővebb információ: Melléklet [16].

Feltételek/ellenőrzés: Amennyiben a pályázó beruházása esetén önkéntesen vállalja a Melléklet [16]-ban meghatározott ajánlásoknak megfelelő, és legalább egyoldali 100%-os fejlesztés megvalósítását a megadott szakaszra. Építési és fotódokumentáció, engedélyek, számlák alapján igazolható.

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +