Esélyegyenlőségi vállalások - Új Magyarország Fejlesztési Tervnél (ÚMFT)

Az ÚMFT támogatási feltételei (és az Adatlap nyilatkozatai) között szerepel, hogy a pályázó jogkövető magatartást tanúsít, ezért a tartalmi értékelésben szerepet kapó esélyegyenlőségi szempontok nem a kötelező jogi megfelelést, hanem az azon felüli (többlet)teljesítményt értékelik. A pályázatok esélyegyenlőségi tartalmi értékelésének célja, hogy a pályázók megfogalmazzák esélyegyenlőségi céljaikat (a pályázati adatlapon választható esélyegyenlőségi intézkedések körében) mind szervezetük működése, mind a tervezett fejlesztés, projekt vonatkozásában, konkrét intézkedések formájában. Néhány intézkedés esetén szükséges, hogy a pályázó megjelölje, melyik esélyegyenlőségi célcsoportot, vagy célcsoportokat emeli ki. A választható intézkedések köre pályázatonként eltérő lehet, ezeket konstrukciófüggően határozza meg az IH.

Esélyegyenlőségi munkatárs felelős alkalmazása

Esélyegyenlőségi terv megléte (Minta: Word ikon)

Esélyegyenlőségi képzés tartása

Rendelkezik települési esélyegyenlőségi koncepcióval

Az esélyegyenlőségi célcsoportot vagy annak képviselőit bevonta a projekt tervezésébe, a bevont célcsoport(ok) felsorolása

Infokommunikációs akadálymentesítés (A szempont vállalása kötelező.)

Részmunkaidős foglalkoztatottak száma

Távmunkában foglalkoztatottak száma

Fogyatékossággal élő alkalmazottak száma

Roma foglalkoztatottak száma

Nők száma a foglalkoztatottak közt

Rugalmas munkaidő-szervezés vagy csúsztatható munkakezdés lehetősége (csak vállalkozásoknál)

A megvalósításban közhasznú foglalkoztatási programelem is tervezett/van

Az érintett célcsoport számára a fejlesztés eredményéhez való hozzáférést a fejlesztő vagy partnere aktívan, és az esélyegyenlőségi célcsoport(ok) képviselőivel egyeztetett módon segíti; érintett célcsoport(ok) felsorolása

A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a fejlesztő vagy partnere esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +