Ártalmatlanításra kerülő hulladék arányának csökkentése [t/t]

A szempont célja a hulladék keletkezés csökkentése, illetve a keletkező hulladékok hasznosítása. A termelési folyamatba nem visszavezethető hulladékokat ártalmatlanítani kell. Az ártalmatlanítás lerakással, égetéssel, különleges kémiai-fizikai eljárással vagy tartós tárolással történik (ld. Hgt. 3. melléklet). A hulladék nyilvántartások év végi összesítéséből meghatározható a veszélyes és nem veszélyes hulladékok esetében a hasznosításra átadott és az ártalmatlanításra átadott hulladékok mennyisége.

Számítás: ártalmatlanításra (lerakásra, égetésre) kerülő hulladék/összes hulladék mennyisége (t/t).

Feltételek/ellenőrzés: Amennyiben a pályázó vállalja az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségének csökkentését a befejezésig a benyújtáskori érték legalább 80%-ára. Amennyiben a projekt befejezésekor nem (és esetleg jelenleg sem) keletkezik semmilyen hulladék. Hulladék nyilvántartások, szállítólevelek, SZ-jegyek, belső anyagforgalmakat leíró és ellenőrző dokumentumok alapján ellenőrizhető.

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +