Aktuális pályázatok

Tudjon meg többet az aktuálisan futó pályázatainkról:

Ön egyszerűen kiválaszthatja aktuálisan futó pályázataink közül, mely területen kíván fejleszteni, és erre milyen lehetőségei vannak. Kérjük, válasszon az alábbi futó fejlesztéseink közül vagy tekintse meg a kiíró szervezet honlapján lévő aktuális felhívásokat:

Aktuálisan futó pályázataink


 Cégeknek:

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló telje éves fejlesztési kerete itt található!

 

Megjelent a GINOP-5.2.4-16 számú "Gyakornoki program pályakezdők támogatása" című pályázat!

A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak:

 • Gyakornok foglalkoztatása
 • Vállalati gyakornoki kapcsoltató tevékenység
 • Adminisztrációs tevékenység
 • Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1-től 2018. július 31-ig lehetséges.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1 900 000 Ft, maximum 30 000 000 Ft.

Várható pályázatok száma: 500-4500 db

További információ a kiajánlóban olvasható!


Megjelent a GINOP-2.1.3 számú „Iparjog” című pályázat! Segítség itt: www.iparjog.hu

A pályázat a következő tevékenységekre nyújt támogatást:

I.             Újdonságkutatási és egyéb iparjogvédelmi kutatási szolgáltatások (önállóan nem támogatható)

II.           Iparjogvédelmi oltalomszerzéssel és fenntartással kapcsolatos tevékenységek

III.          Szellemi vagyon értékelési és/vagy szellemi vagyon audit szolgáltatásokkal kapcsolatos tevékenységek

A támogatás minimum összege 1 millió forint, a maximum 6 millió forint.

A pályázat benyújtható: 2015.09.24 és 2017.09.25 között.

200-1000 db projekt támogatható.

További információ a kiajánlóban olvasható! 


Megjelent a GINOP 5.2.1-14-2015-00001 Ifjúsági Garancia program!

A pályázat a következő tevékenységekre nyújt támogatást:

a)     „legfeljebb 90 nap” konstrukció 

b)     „legfeljebb 6+3 havi”konstrukció


Kötelező vállalások:

Létszámtartás:

 • cég vállalja, hogy az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási időtartam alatt nem csökken.
 

Támogatás mértéke: 100%

Támogatás maximum összege:  150.000 Ft bér + 27% járulék, de a személy illetve a támogatás formától függően változhat!

 

További információ: 


Megjelent a GINOP-2.1.7-15 Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés című pályázat! 

A pályázat a következő tevékenységekhez nyújt támogatást: 

Önállóan támogatható tevékenységek:

Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében

(minimum a projekt összes elszámolható költségének 40%-a)

a)     Kísérleti fejlesztés:

Kísérleti fejlesztés tevékenységet kötelező végezni, önállóan kizárólag ez a tevékenység támogatható.

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében

(kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

a)              Projekt előkészítési tevékenység

b)              Projektmenedzsment tevékenység

c)              Iparjogvédelmi tevékenység

d)              Hazai vagy külföldi kiállításon vagy vásáron való részvétel, valamint piacra jutás tevékenység

e)              Kötelező nyilvánosság biztosítása tevékenység

 

Regionális beruházás keretében

(kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe)

a)         Eszközbeszerzés

Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése.

b)         Immateriális javak beszerzése

 

A támogatás mértéke 35-70%.

Támogatás összege minimum 10 és maximum 130 millió forint.

A pályázatban támogatható projektek száma: 150-2000 db

Beadási határidő: 2015. december 15.-2017. december 14. 

 

További információ: Magánszemélyeknek: Vállalkozóvá válás támogatása

Cégünk vállaja már megnyert projektek menedzselését elszámolását, helyszíni ellenőrzését, projekt módosításait.

(a program felfüggesztésre került, de 2015 nyár közepétől vélhetően ismét nyitva lesz)

FIATALOK VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁSA – VÁLLALKOZÁS INDÍTÁSI KÖLTSÉGEINEK TÁMOGATÁSA (GINOP-5.2.3-16)

Projekt célja:

-Célja a Magyarország kevésbé fejlett régióinak területén új egyéni vagy mikro-kis vállalkozás indítását tervező, vállalkozói szemlélettel rendelkező, 18-25 év közötti (felsőfokú végzettségű pályakezdők esetén 25-30 éves) fiataloknak a GINOP-5.2.2-14 felhívás keretében való felkészítését követően vissza nem térítendő támogatás juttatása.

Kedvezményezettek köre:

a)    Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon támogatást igénylők, akik, vagy amelyek:


aa) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, 18-25 év közötti, Ifjúsági Garancia Rendszerben regisztrált fiatal, illetve felsőfokú végzettséggel rendelkező 25-30 év közötti pályakezdő álláskereső fiatal által létrehozott egyéni vagy társas vállalkozás.
ab) A támogatást igénylő vállalkozásnak a kérelem benyújtásakor rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 konstrukciót megvalósító szervezet által vezetett és koordinált szakértői bizottság által jóváhagyott üzleti tervvel, valamint a vállalkozást alapító fiatalnak rendelkeznie kell a GINOP-5.2.2-14 programban a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal.
ac) Az üzleti terv jóváhagyását követően alakult vállalkozások pályázhatnak, nyújthatnak be támogatási kérelmet.
ad) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő és a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkező fiatal csak egy vállalkozás alapításában vehet részt.
ae) A GINOP-5.2.2-14 programban résztvevő, a képzés sikeres elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, illetve jóváhagyott üzleti tervvel rendelkező alapítónak a létrehozott társas vállalkozásban többségi tulajdonnal kell rendelkeznie, valamint be kell töltenie a vállalkozás vezető tisztségviselői posztját.
af) A vállalkozást alapító fiatalnak vállalnia kell, hogy a GINOP-5.2.3-16 konstrukcióban támogatott vállalkozásban személyes közreműködőként7 részt vesz. A pályázás további feltétele, hogy a támogatási kérelem benyújtásakor a támogatást igénylő vállalkozást létrehozó fiatal más vállalkozásban közvetlen vagy közvetett többségi befolyást biztosító részesedéssel nem rendelkezhet, illetve annak nem egyedüli vagy többségi tulajdonosa, más vállalkozásban nem tölthet be vezető tisztségviselői posztot.
ag) Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon, a kevésbé fejlett régióban székhellyel rendelkező gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó.
ah) A GINOP-5.2.3-16 konstrukción belül csak azon vállalkozás vehet részt, amely bejegyzett székhelye ugyanabban a régióban van, mint amely régióban az alapítója GINOP-5.2.2-14 konstrukció keretében a képzéselvégzéséről kiállított tanúsítványokat megszerezte és ahol üzleti terve jóváhagyásra került.
ai) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro- vagy kisvállalkozásnak minősülnek.


b) Jogi forma szerint:

ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű alábbi gazdasági társaságok:
GFO 113 – Korlátolt felelősségű társaság,
GFO 117 – Betéti társaság.
bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó, 232 – egyéb önálló vállalkozó).

Támogatás min/max összege:

Az egy jogosult fiatal által alapított egyéni vagy társas vállalkozás részére igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum összege 2.000.000, maximum 3.000.000.

A pályázat beadásának feltételei:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a)    Foglalkoztatás: a vállalkozást alapító és támogatást igénylő fiatal gazdasági tevékenység ellátására irányuló közreműködése (önfoglalkoztatás), és/vagy a vállalkozás munkavállalójának foglalkoztatása.
b)    Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a)    Előkészítési tevékenységek
b)    Eszközbeszerzés
c)    Eszközbérlés
d)    Üzlethelyiség-bérlet vagy irodabérlet
e)    Információs technológia-fejlesztés
f)    Egyéb immateriális javak beszerzése
g)    Piacra jutás támogatása
h)    Képzéseken való részvétel
i)    Tanácsadás igénybevételére
j)    Anyagbeszerzés
k)    Általános vállalatirányítási tevékenységek

További információ: 

Az Info Trade Hungary vállalja, hogy a fiatal vállalkozók számára a képzés sikeres elvégzése érdekében elkészíti az üzleti tervet, valamint benyújtja a pályázatot!

Bővebb tájékoztatás előzetes telefonos megbeszélés, illetve e-mailes egyeztetés alapján!


Intézményeknek:

Tudomány – Innováció Program

jelenleg nincs kiírás 


Önkormányzatoknak:

 

Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP)

jelenleg nincs kiírás 


Témák, amikben érintettek vagyunk:

 • Civil szervezetek fejlesztése
 • Ingatlanépítés, -bővítés
 • Internetes megjelenés, online tartalmak, e-kereskedelem
 • Ipari parkok, vállalkozói övezetek
 • Klaszterek és konzorciumok létrehozása
 • Környezetvédelmi célú beruházások
 • K+F és innovációs célú beruházások
 • Logisztikai jellegű beruházások támogatása
 • Mezőgazdasági beruházások és szolgáltatások támogatása
 • Munkahelyteremtéssel és megtartással kapcsolatos beruházások
 • Minőségirányítási rendszer bevezetése
 • Oktatási és továbbképzési programok
 • Önkormányzati intézmények fejlesztései
 • Technológiai fejlesztés, bővítés, korszerűsítés
 • Turisztikai szolgáltatások bővítése
 • Egyéb pályázatok

Mezőgazdasági termelőknek:

Vidékfejlesztési Program (VP)

 

A Vidékfejlesztési Program éves fejlesztési kerete

Megjelent a VP-2.4.1.3.2.16 Kertészet korszerűsítése - ültetvénytelepítés támogatására öntözés kialakításának lehetőségével című felhívás!

A pályázat a következő tevékenységekre nyújt támogatást:

 1. Ültetvény telepítése és korszerűsítése: új ültetvények telepítése, valamint a meglévő ültetvények felújítása, korszerűsítése, fajtaváltás, művelésmód-váltás.

 2. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a pályázat benyújtásának időpontjáig a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító a vízvisszatartás létesítményeinek támogatása fenntartható vízkészlet-gazdálkodás biztosításával, ezen belül víztározók létesítésének támogatása közepes nagyságú tározók kialakítása révén, amelyek mérete már megengedi, hogy öntözővíz kivétel is lehetséges legyen.

 3. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvényekben kiépített öntözőrendszer vízellátását biztosító öntözővíz-szolgáltató művek létrehozása.

 4. Az I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új, vagy cserélt ültetvények víztakarékos öntözési infrastruktúrájának és kapcsolódó műtárgyainak kiépítése.

 5. I. pontban meghatározott területnagyságot elérő, a telepítéstől számított 12 évnél nem öregebb, vagy új. vagy cserélt ültetvények ergiatakarékos öntözési technológiák beszerzésének támogatása, öntözőberendezések energiafelhasználás hatékonyságának javítása.

Pályázatok várható száma: 300 db

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 9. napjától2018. március 8. napjáig van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 75 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 150 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a, egyéni projektnél. Kollektív projekt illetve fiatal gazda esetén +10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitás jár.

További információ:

 

Megjelent a VP-3.4.2.1.15 Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban című felhívás!

A pályázat a következő tevékenységekre nyújt támogatást:

A)    A mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az élelmiszer-feldolgozás vállalati hatékonyságának növelése érdekében:

Támogatható tevékenységek:

 • Termeléshez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása;
 • Az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése;
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése;
 • A célterülethez tartozó tevékenységet szolgáló épületek, építmények kivitelezése.

 

B) A mezőgazdasági termékek értéknövelésével összefüggő, a környezeti erőforrás- hatékonyságot célzó fejlesztések támogatása.

 • Anyag-, energia- víztakarékos, valamint a környezetterhelést egyéb módon csökkentő feldolgozási technológiák és működési módszerek bevezetése. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek, megújuló energiával működő technológiák.
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A pályázatok várható száma: 5000 darab

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. február 15. naptól 2018. február 15. napjáig van lehetőség.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.

 

További információ:

 

Megjelent a VP-2-4.1.3.1.-16 Kertészet korszerűsítése- üveg- és fóliaházak létesítése, energiahatékonyságának növelése geotermikus energia felhasználásának lehetőségével című felhívás!

A pályázat a következő tevékenységekre nyújt támogatást:

 1. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése
 2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 3. Új vagy meglévő fóliaházak vagy üvegborítású növényházak esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

A pályázatok várható száma: 350 darab

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 7. napjától 2018. március 6. napjáig van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1 milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a, egyéni projektnél. Kollektív projekt és fiatal gazda esetén +10% pont adható.

 

További információ:

 

Megjelent a VP-2-4.1.3.4-16 Gombaházak - hűtőházak létrehozására, meglévő gombaházak - hűtőházak korszerűsítése című felhívás!

A pályázat a következő tevékenységekre nyújt támogatást:

 1. A kertészeti termelőtevékenységet szolgáló létesítmények építése.
 2. Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
 3. Hűtőházak, hűtőtárolók, gombatermesztő létesítmények, komposztüzemek esetében megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása.

A pályázatok várható száma: 250 darab

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 4. napjától 2018. március 3. napjáig van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, kollektív projekt esetén maximum 1milliárd Ft.

A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban az összes elszámolható költség 50%-a, egyéni projektnél. Kollektív projekt és fiatal gazda esetén +10% pont adható.

 

További információ:

 

Megjelent a VP-2-6.3.1-16 Mezőgazdasági kisüzemek fejlesztése című felhívás!

A pályázat a kövektező tevékenységekre nyújt támogatást:

 • A támogatást igénylő az üzleti tervben vállalja, hogy, legfeljebb négy éves időszak elteltével a mezőgazdasági termelő tevékenységből származó üzemmérete meghaladja a 6000 eurót, vagy a mezőgazdasági termelésből és Annex 1 termék feldolgozási tevékenységből származó értékesítés nettó árbevétele meghaladja a 6000 eurót.

A pályázatok várható száma: 3017 darab

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. március 21. napjától 2018. március 20. napjáig van lehetőség.

Igényelhető támogatás: 15 000 eurónak megfelelő forintösszeg 5 évre.

A támogatás mértéke:

Az első kifizetési kérelem benyújtás alkalmával a támogatás a teljes összeg 75%-a. A fennmaradó 25% támogatási összeg igénylés az üzleti terv teljesítése előrehaladásának függvényében, legkorábban az első igényléstől számított 36 hónap elteltével tervezhető és igényelhető

 

További információ:

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +