A szervezet rendszeres környezeti teljesítmény értékelésének bevezetése

Valamennyi projektmegvalósító szervezet (kivéve oktatási intézmény) esetén: A környezeti teljesítmény a szervezet tevékenysége során a fenntarthatóságra, környezetre és az emberi egészségre gyakorolt hatások és azok csökkentésére tett intézkedések összessége rendszerint mutatószámokkal kifejezve. A környezeti teljesítményértékelés (KTÉ) alapvetően önkéntes eszköz, célja ésszerűbb és környezetkímélőbb gazdálkodás. Adatként felhasználhatóak a pályázatban megadott kötelező fenntarthatósági indikátorok is. A KTÉ számos módszere ismert: öko-mérleg, grafikus módszerek, környezeti költségszámítás, környezeti minősítés, környezeti teljesítményindex, ökohatékonysági értékelés, EPE (ISO 14031) stb., de alkalmas lehet e fenntarthatósági értékelési tábla alapján végzett vizsgálat is. A 3.d), 3.e) és 3.g) szempont egyszerre nem vállalható.

Bővebb információ: Melléklet [8], [9]

Feltételek/ellenőrzés: A szempont vállalása esetén a vizsgálatot évente meg kell ismételni, a támogatási  szerződés  aláírásának  évétől  kezdve.  Környezeti teljesítményeket igazoló feljegyzések (mérési jegyzőkönyvek, szolgáltatói számlák) és az ezek alapján készült fajlagos és abszolút mutatószámokról készült  értékelő  feljegyzések,  melyek  legfeljebb egy évesek,  adják  az ellenőrzés alapját. Amennyiben az 1. szempontot teljesíti, itt nem kaphat részpontot, kivéve meglévő EMAS hitelesítés esetén.

Oktatási, nevelési, művelődési intézmény, szervezet esetén az oktatás tartalmára vonatkozóan: A szempont az intézményben dolgozók (tanárok és kiszolgáló személyzet) és tanulók környezet- tudatosságának megismerését és nyomon követését szolgálja, megmutatja a növekedést. Ajánlott környezettudatosság-mérési eljárások: környezeti attitűdskálák módszere, személytelen környezettudatosság skálák, környezettudatos viselkedés skálák, vagy bármely nemzetközi vagy hazai kutatási eredményeken alapuló eljárás.

Bővebb információ: Melléklet  [10].

Feltételek/ellenőrzés: A 3.d),  3.e)  és  3.g)  szempontok  közül  legfeljebb  egy  vállalható.  A  szempont  akkor  tekinthető elfogadhatónak, ha valamely elfogadott mérési módszer segítségével az oktatási intézmény a projekt kezdetekor  és  annak zárásakor,  többéves  projekt  esetén  a  projekt  idején  évente  az  intézményre reprezentatívan vagy teljeskörűen elvégzi a környezettudatosság mérését. A felmérés dokumentációja, és a mérőeszköz az ellenőrzés alapja. Amennyiben az 1. szempontot teljesíti, itt nem kaphat részpontot, kivéve meglévő EMAS hitelesítés esetén.

Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +