2014.01.20 Hírlevél

 

Megtisztelő figyelmébe ajánljuk az Info Trade Hungary projektmenedzsment iroda szolgáltatásait:

Tűzoltás, Pénzügyi elszámolás, Projektmenedzsment, Pályázatírás

Info Trade Hungary nagykép

  szakképzett pályázatírók, projektmenedzserek, közbeszerzési és média szakemberek közreműködésével


TŰZOLTÁS


„Nyertes pályázat ≠ nyertes projekttel!”

 • Szabálytalansági eljárás kezelés
 • Közbeszerzési csalás kezelés
 • Jogi szabálytalanság kezelés
 • Utóellenőrzéskezelés
 • Helyszini ellenőrzésen tett megállapítások orvoslása
 • Kifizetési kérelmek elutasításának felülvizsgálata, kezelése
 • Kifizetési kérelmen belül egyes tételek, számlák elutasításának kezelése
 • PEJ korrekció elvégzése
 • Szerződésmódósítás
 • Támogatási összeg teljes vagy részleges visszafizetésének kezelése
 • Indikátor(ok) nemteljesülésének szankcióinak kezelése

Szűkös határidővel, vagy határidő utáni feladatok elvégzése!


Tűzoltás 

 Bővebben itt ...PÁLYÁZATOK PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA


- kifizetési kérelmek összeállítása, elszámolási jogviták rendezése, szerződések készítése, utólagos változtatása,
pénzügyi dokumentáció áttekintése, véleményezése, szakvélemény készítése, pénzügyi feladatok meghatározása és módosítása, jogi szaktanácsadás

 Kifizetési kérelmek:

 • Szabályozók, alapfogalmak
 • Elszámolhatósági szabályok (ESZA, ERFA)
 • Bizonylatok, dokumentumok típusai, formai és tartalmi követelményei
 • A dokumentummátrix
 • A kifizetési kérelem összeállítása, a Pályázó tájékoztató felület használata
 • A számlaösszesítők fajtái, használatuk
 • Önellenőrzés
 • Tudnivalók a kifizetési kérelem KSZ általi ellenőrzésének szabályairól. Határidők.
 • Hiánypótlás, Korrekció (Ami mindig van:)
 • Szabálytalanság, visszatartás esetei
 • Kifogás lehetősége

Időszaki és záró beszámoló és időközi és záró projekt előrehaladási jelentések:

 • Szakmai előrehaladás dokumentálása, elvárások
 • Időközi és záró beszámoló, valamint időközi és záró előrehaladási jelentés alapvető tartalmi elvárásai:
  • Indikátorok
  • Tájékoztatás és nyilvánosság
  • Környezeti fenntarthatóság és esélyegyenlőség
  • Pályázó tájékoztató felület kitölt

 Elszámolás

Bővebben itt ...


 

 PROJEKTMENEDZSMENT


- teljes körű projektmenedzsment átvilágítása, szakvélemény készítése, a projekt ütemének áttervezése, a projekt ütemtervének összehangolása a költségvetéssel, projekt-előrehaladási jelentés készítése, jelentések hiánypótlása, záró projekt-előrehaladási jelentés készítése, záró projekt-előrehaladási jelentés hiánypótlása, projekt-fenntartási jelentés

Szerződéskötés keretén belül az alábbi feladatokkal találjuk szembe magunkat:

 • Kommunikáció a KSZ és a pályázó között, elektronikus felületen keresztül, azonnali értesítések / papír alapú értesítések, (Mit érdemes figyelembevenni milyen határidő vonatkozik rám?)
 • Támogatói döntés, szerződéskötéshez szükséges dokumentumok, (Mit kell újra benyújtani, mi változott mit fogadnak el, mit nem?)
 • Dokumentumok megfelelősége, biztosítékok, elkülönített bankszámla, (Lehet -e a költségvetésen utólag módosítani?)
 • Folyamat, határidők; hiánypótlás
 • Költségvetés módosítása a Döntés Előkészítő Bizottság - döntés függvényében
 • A támogatói döntés hatályvesztése, elállás a szerződéskötéstől
 • Előlegigénylés, előleggel való elszámolás
 • Kedvezményezetti kötelezettségek a Támogatási Szerződés hatályba lépésétől kezdődően

Szerződésmódosítás/változásbejelentés keretén belül az alábbi feladatokkal találjuk szembe magunkat:

 • Bejelentési kötelezettség – Kezdeményezés módja, időbelisége, feltételei
 • Szerződésmódosítás és változásbejelentés formái
 • A szerződésmódosítás és változás bejelentés folyamatának fő lépései, és alkalmazandó határidők
 • Módosítási igények előzetes egyeztetése
 • Alkalmazandó alapelvek, szabályok a módosítások, változtatások elkészítése során, pl. újonnan bevett  tevékenységek, műszaki, szakmai tartalom változása, átcsoportosítások, kamatbevételek, többletköltségek, eszközmódosítás, indikátormódosítás, határidő hosszabbítás
 • Elszámolással való kapcsolat – finanszírozás csak hatályos szerződés alapján
 • Költségvetés és költségmódosító tábla alkalmazása
 • Sablonok, elérhetőségek, benyújtás módja, Pályázó tájékoztató felület használata, működése, alkalmazottak hozzárendelése
Projektmenedzsment

Bővebben itt ...PÁLYÁZATÍRÁS

Cégünk vállalja, hogy a rendelkezésére bocsátott információk segítségével, a pályázati kiírásnak megfelelően pályázatát elkészíti,
hogy Ön teljes figyelmét a fejlesztés végrehajtására fordíthassa. Ezen túlmenően – megegyezés szerint - a támogatás elnyerése után a megvalósításban is segítünk.EGYÉB TEVÉKENYSÉGEK


Közbeszerzés

Sajtó kommunikációs szolgáltatás

Képzés

 • Esélyegyenlőségi képzés (kötelező)
 • Fenntartható fejlődés képzés

Munkatársaink az alábbi területeken állnak még rendelkezésére:

 • Előzetes helyszíni ellenőrzésekre való felkészülésben,
 • A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok hiánytalan összegyűjtésében,
 • Az előrehaladási és fenntartási jelentések elkészítésében,
 • Közbenső helyszíni ellenőrzésekre való felkészülésben,
 • Számlák és egyéb bizonylatok formai és tartalmi megfelelőségének vizsgálatában,
 • A kifizetés-igénylés során a támogatás lehívásához szükséges dokumentáció összeállításában,
 • A projekttel kapcsolatos módosítások kérelmének megírásában,
 • Az utólagos helyszíni ellenőrzésekre való felkészülésben,
 • A projekt eredményeinek fenntartása, Projekt Fenntartási Jelentések,
 • Esélyegyenlőségi terv,
 • Települési esélyegyenlőségi koncepció,
 • LOCAL AGENDA 21 terv készítés
C tábla

Bővebben itt ...


KIEMELT PÁLYÁZATI HÍREK


Hírlevél feliratkozás

Facebook

Google +